Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Ковальський Богдан Михайлович

worker завідувач кафедри,
доктор технічних наук,
професор

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Розробка технологічного процесу підготовки видання до друку вп-4к 4
Розробка технологічного процесу підготовки видання до друку вп-4к 4

Освіта

У 1974 році закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова  за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва» та здобув кваліфікацію інженер-технолог поліграфічного виробництва.

З 1974року по 1993рік працював старшим науковим співробітником лабораторії матеріалів Українського науково-дослідного інституту з спец- видів друку.

У 1993році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка нового композиційного складу фотополімеризаційноздатних пластин для виготовлення флексографічних друкарських форм».

У 2012році поступив в докторантуру при Українській академії друкарства, яку закінчив у 2015році.

У 2016році захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні основи створення і застосування інформаційної технології кольорового друку» та здобув науковий ступінь доктора технічних наук із спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології. 

У 2019році отримав вчене звання професора.

 

Практична діяльність

 • Керівник договору Української академії друкарства «Удосконалення сучасних додрукарських формних процесів поліграфічного виробництва» (номер державної реєстрації №0115U002245).
 • Учасник договору Інституту фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України №6 «Технологія високоякісного кольорового друку: тестування у виробничих умовах і програма кількісного аналізу критеріїв якості».
 • Учасник договору ІФКС НАН України №19 «Створення спеціалізованого програмного забезпечення для впровадження нової інформаційної технології цифрового кольорового друку ICaS-CоlorPrint» (номер державної реєстрації 0114U002634).
 • Учасник договору “Розроблення основ нової інформаційної технології управління кольором на стадії додрукарської підготовки ілюстраційних форм” (номер державної реєстрації 0112U000167).
 • Учасник договору ІФКС НАН України № 16 “Освоєння інформаційної технології кольороподілу на  основі  нової  теоретичної  моделі  синтезу  кольорового зображення” з Національною академією наук України (номер державної реєстрації 0112U003270).

Наукові інтереси

Дослідження та розробка нових методів цифрової обробки кольорових зображень для створення нормалізованих технологічних процесів кольоровідтворення на стадії додрукарської підготовки форм.

Публікації

Автор та співавтор 104 публікацій, з них 100 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз та наукових фахових виданнях України.

Опубліковано 4 статті англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Основні праці

1.Ковальський Б.М., Семенів М.Р., Шовгенюк М.В.  Комп’ютерна програма синтезу зображення на відбитку для нової інформаційної та традиційних технологій кольорового друку / // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Science, IV(10), ISSUE:91, 2016. – P. 72-78. 2.Kovalskyi B., Dubnevych, M., Holubnyk, T.,Pysanchyn N., Havrysh, B. Development of a technology for eliminating color rendering imperfections in digital photographic images. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/2 (97), 2019, Kharkiv (Ukraine), p.40-47. ISSN 1729-3774 DOI. 3.International Patent № WO/2019/074467  Method for separating the colours of a digital image into two coloured inks and black ink for four or more colour printing. Shovhenyuk M., Semeniv M.,Kovalskyi B., Hlushchenko V., Nazarenko V. 18.04.2019. 4.Патент України №120441 Спосіб розділення кольорів цифрового зображення на 2 кольорові та чорну фарби для друкування чотирма і більше фарбами. /М.В.Шовгенюк, М.Р.Семенів, Б.М.Ковальський, А.В.Глущенко, В.Г.Назаренко, Бюл.№23, Дата публ. 10.12.2019. 5.Ковальський Б. М., Занько Н. В., Дудяк В. О., Писанчин Н. С. Аналіз основних принципів професійної обробки цифрових оригіналів. Квалілогія книги: зб. наук. праць. Львів : УАД, 2017. № 1 (31). С. 10-19. 6.Л.Я. Маїк, Б.М. Ковальський, Т.С. Голубник Дослідження градаційних параметрів цифрових флексографічних друкарських форм для виготовлення етикетково-пакувальної продукції // Наукові записки. – Львів:УАД. – 2018. 7.Ковальський Б.М., В.О.Дудяк, Н.В.Занько, Н.С.Писанчин.  Взаємозв’язок основоположних понять теорії кольору з кольоровідтворенням у сучасних цифрових системах // Поліграфія і видавнича справа. -2018. - №1 (75). –С.19-30.

 

Стажування

Наукове стажування для освітян, Університет Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) (м.Варшава, Польща), отримав сертифікат №WP-03-30 від 12.10.2018р.   

Нагороди

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf