Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Січевська Оксана Іванівна

worker доцент,
кандидат технічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Основи дизайну вп-22 5
Основи дизайну вп-22 5
2 Основи дизайну вп-22 5
Основи дизайну вп-22 5
4 - - -
Основи дизайну вп-21 5
5 - - -
Основи дизайну вп-21 5

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Основи дизайну вп-23 5
Основи дизайну вп-23 5
4 Основи дизайну вп-23 5
Основи дизайну вп-23 5

Освіта

У 2006 році закінчила повну вищу освіту в Українській академії друкарства за спеціальністю «Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» та здобула кваліфікацію технолог-дослідник, викладач.

У 2019 році захистила дисертаційну роботу на тему «Інформаційні технології формування якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.13.06 – «інформаційні технології». 

 

Практична діяльність

Досвід практичної роботи у видавництві «Сполом» (дизайнер-верстальник, додрукарська підготовка) з 2009 по 2020 рр.

 

Наукові інтереси

 • Розроблення та реалізація методики автоматизації додрукарської підготовки видань
 • Формування якості підготовки художньо-технічного оформлення видань
 • Розроблення інформаційних технологій формування якості тематичного, виробничо-технічного планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань

 

Публікації

Автор та співавтор 29 публікацій, з них 25 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опублікована 1 стаття англійською мовою у виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus.

 

 

Основні праці

 1. Sichevska, V. Senkivskyy, S. Babichev, O. Khamula. Information Technology of Forming the Quality of Art and Technical Design of Books // DCSMart'2019: 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia. December 23-25, 2019. Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. Осінчук О.І. Методи дискретизації зображень у програмі опрацювання растрової графіки / Осінчук О.І. // Квалілогія книги: зб.наук.праць. Львів : УАД, 2015 р. – Вип. №1(27) – С. 94-100. Сеньківський В.М., Осінчук О.І. Класифікація факторів додрукарських процесів / В. М. Сеньківський, О. І. Осінчук // Наукові записки. Львів : УАД. – 2017. – № 1(54). – С. 60-67. Осінчук О.І., Сеньківський В.М. Оптимізація моделі факторів забезпечення якості тематичного планування книжкових видань / О. І. Осінчук, В. М. Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа. Львів : УАД. – 2017. – № 2(74). – С. 52-58. Осінчук О.І., Сеньківський В.М. Оптимізація альтернативних варіантів тематичного планування книжкових видань / О. І. Осінчук, В. М. Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа. Львів : УАД. – 2018. – № 1(75). – С. 61-67. Осінчук О.І., Сеньківська Н.Є., Сеньківський В.М. Побудова та розрахунок функцій належності лінгвістичних змінних для процесів планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань / О. І. Осінчук, Н. Є. Сеньківська, В. М. Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа Львів : УАД. – 2018. – № 2(76). – С.57-63. Осінчук О. І., Литовченко О. В., Калиній І. В. Формування інтегральних показників якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань засобами теорії нечітких множин / О. І. Осінчук, О.В. Литовченко, І.В.  Калиній. // Моделювання та інформаційні технології. Київ. ІПМЕ НАНУ. 2018. № 85. С. 137-142. Осінчук О. І., Піх І. В., Сеньківський В. М. Модель забезпечення якості тематичного планування книжкових видань. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Science, V (16), Issue: 148, 2017. P. 38-40.

 

Стажування

Проходила стажування на поліграфічній фірмі ТзОВ «Колір ПРО».

 

Нагороди

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf