Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Семенів Марія Рудольфівна

worker доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Освіта

У 2006 році закінчила повну вищу освіту в Українській академії друкарства за спеціальністю «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» та здобула кваліфікацію технолога-дослідника, викладача.

У 2013 році захистила дисертаційну роботу «Інформаційна технологія кольороподілу зображення на основі аналітичної моделі синтезу кольорів на відбитку» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології. У 2019 році отримала вчене звання доцента.

 

Практична діяльність

 

Наукові інтереси

 • Ефективні методи кодування та захисту графічної інформації;
 • Проблеми модернізації видавничо-поліграфічних підрозділів в умовах нестабільного попиту на продукцію;
 • Розробка та ефективність впровадження ресурсозберігаючої технології кольороподілу зображень.

 

Публікації

Опубліковано 44 наукові праці, серед яких: 1 стаття у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Scopus, 13 статей у фахових виданнях України, 1 патент України на винахід, 1 міжнародна заявка на патент, 4 авторських свідоцтв на комп’ютерну програму, 18 тез, 4 праці методичного характеру.

 

Основні праці

1). M. Shovheniuk, B. Kovalskiy, M. Semeniv, V.Semeniv, N. Zanko. Information Technology of Digital Images Processing with Saving of Material Resources. Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12–15, 2019. pp. 414-419. 2). Шовгенюк М. В., Семенів М. Р., Ковальський Б. М., Глущенко А. В., Назаренко В. Г. Спосіб розділення кольорів цифрового зображення на дві кольорові та чорну фарби для друкування чотирма і більше фарбами: патент 120441 Україна. No2308051219; заявл. 12.10.2017; опубл. 10.12.2019, Бюл. No23. 3). Кульчицька Х. Б., Семенів М. Р., Предко Л. С. До питання модернізації видавничо-поліграфічного підрозділу в умовах нестабільного попиту на продукцію. // Наукові записки УАД: зб. наук. праць. Львів, 2019. №2 (59). С.38-49. 4).Семенів М. Р., Семенів В. В., Ковальський Б.М. Якісні та кількісні показники кольороподілу з максимальною заміною сірої компоненти. Квалілогія книги: зб. наук. праць. Львів : УАД, 2017. № 2 (32). С. 12-21. 5). Шовгенюк М. В., Ковальський Б. М., Семенів М. Р., Писанчин Н.С., Занько Н. В. Кількісна оцінка якості кольороподілу зображення для кольорового друку. // Поліграфія і видавнича справа: зб. наук. праць. Львів, 2016. №1 (71). С. 79-90. 6). Ковальський Б. М., Семенів В. В., Семенів М. Р., Шовгенюк М. В. Визначення характеристик стандартних умов кольороподілу за допомогою програми “ICaS-Color Inks Gamut” // Наукові записки: зб. наук. праць.  Львів: УАД, 2016. № 1 (52). С. 51-61. 7). Семенів В. В., Семенів М. Р., Занько Н. В., Ковальський Б. М. Розробка технології ресурсозбереження при відтворенні кольорів у багатофарбовому друці. Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології: матеріали наук.-практ. семінару кафедри репрографії КПІ ім. Ігоря Сікорського, 23жовтня 2019 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 104-109.

 

Стажування

Проходила наукове стажування для освітян, організоване (UKSW) спільно із ІМАНС (IIASC) та Фундацією ADD з метою підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній й науковій сфері між Україною та Польщею (м. Варшава, Польща, 11-22 березня 2019 р.), отримала сертифікат наукового стажу (120 год).

 

Нагороди

У 2018 році отримала диплом лауреата обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf