Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Кульчицька Христина Богданівна

worker доцент,
кандидат технічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси) мн-11, мк-11, п-11 3
Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси) мк-11, п-11 3
3 Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси) мн-11 3
- - -

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Опрацювання графічної інформації вп-33 5
Опрацювання графічної інформації вп-33 5

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Проектування видавничо-поліграфічних процесів вп-4к 4
Проектування видавничо-поліграфічних процесів вп-4к 4
3 Проектування видавничо-поліграфічних процесів вп-4к 4
Проектування видавничо-поліграфічних процесів вп-4к 4

Освіта

У 2006 році закінчила магістратуру з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 8.092704 «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» та здобула кваліфікацію технолог-дослідник, викладач.

У 2012 році захистила дисертаційну роботу «Інформаційна технологія корекції зображення на основі моделі перетворення колірних даних у видавничій системі» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 — «Інформаційні технології».

 

Практична діяльність

Працювала навчальним майстром в Українській академії друкарства на кафедрі технології додрукарських процесів з 2006 року по 2012 рік.

 

Наукові інтереси

 • Системи відтворення та керування кольором;
 • Технології опрацювання графічної інформації;
 • Проблеми захисту графічної інформації;
 • Проектування видавничо-поліграфічних процесів та підприємств.

 

Публікації

Автор та співавтор 44 публікацій з них 40 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

 

Основні праці

1) Copernicus: Кульчицька Х. Б. Канонічне подання кольорових просторів для видавничих систем / Х. Б. Кульчицька, Б.М. Ковальсь-кий, М. В. Шовгенюк // Наукові записки УАД [Українська академія друкарства] : наук.-техн. зб. – Львів : УАД, 2014. – № 4. – С. 3-9.

2) Фахові видання: Кульчицька Х. Б. Колірні відмінності: методики та особливості розрахунків / Х. Б. Кульчицька // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2011. – №. 26. – С. 199-207. Кульчицька Х. Б. Характеристика колірних просторів CIE LAB та CIE LUV на CAS-діаграмі / Х. Б. Кульчицька, М. В. Шовгенюк // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2011. – № 25. – С. 198-208. Кульчицька Х. Б. Канонічне подання кольорових просторів для видавничих систем / Х. Б. Кульчицька, Б.М. Ковальський, М. В. Шовгенюк // Наукові записки УАД [Українська академія друкарства] : наук.-техн. зб. – Львів : УАД, 2014. – № 4. – С. 3-9.  Kulchytska Christina B. Modeling transverse displacement isochromes of Munsell / Christina B. Kulchytska, Mykhaylo V. Shovgenyuk // Сomputer science and information technologies: Proc. of the VIth International Scientific and Technical Conference CSIT’2011. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2011. – Р. 297-298. Кульчицька Х. Б. Метрика кольорів на CаS-діаграмі : за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., маг. і асп. / Х. Б. Кульчицька, М. В. Шовгенюк // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2010. – С. 12-14.  Реєстраційне свідоцтво №41966 Державної служби інтелектуальної власності України від 30.01.2012. Комп’ютерна програма «ICaS-CMYK-Correction», автори: Шовгенюк М.В., Крик М.Р., Кульчицька Х.Б. Кульчицька Х. Б., Предко Л.С. Практикум із проектування видавничо-поліграфічних процесів: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Х. Б. Кульчицька, Л. С. Предко ― Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. ― 200 с. Кульчицька Х. Б. Застосування методу аналізу ієрархій при виборі проекту в поліграфії / Х. Б. Кульчицька, Л. С.Предко // Поліграфія і видавнича справа: зб. наук. праць. – Львів: УАД, 2018 – № 1 (75) – С. 51-60.  Кульчицька Х. Б. Оцінювання ризику при визначенні тиражу видання / Х. Б. Кульчицька, Л. С. Предко, М. Р. Семенів // Поліграфія і видавнича справа: зб. наук. праць. – Львів: УАД, 2019 – № 2 (78) – С 51-62. Кульчицька Х. Б. До питання модернізації видавничо-поліграфічного підрозділу в умовах нестабільного попиту на продукцію / Х. Б. Кульчицька, Л. С. Предко, М. Р. Семенів // Наукові записки УАД [Українська академія друкарства] : наук.-техн. зб. – Львів : УАД, 2019. – № 2 (59). – С. 38-49.

 

Стажування

International Specialist Teachers Training Course in the fields of Pre-Press, Press and Post-Press in Advanced Graphic Arts (Training Centre for Graphic Arts PrintPromotion GmbH) у Німеччині 3.07 2015 - 02.06.15 р., прослухала спеціалізований курс для викладачів з видавничо-поліграфічних процесів та отримала диплом.

 

Нагороди

 • Почесна грамота Української академії друкарства за вагомі досягнення з підготовки висококваліфікованих фахівців для видавничо-поліграфічної галузі України та з нагоди 80-річчя від дня заснування Української академії друкарства, наказ № 128-А від 09.11.2010 року.
 • Диплом Львівської обласної державної адміністрації за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, наказ № 73 від 24.10.2013 року.
 • Грамота Української академії друкарства за активну участь в організації студентської наукової роботи, наказ № 176 від 04.06.2015 року.

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf