Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Чернозубова Надія Андріївна

worker доцент,
кандидат технічних наук

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Основи дизайну вп-21, вп-22, вп-23
Основи дизайну вп-21, вп-22, вп-23

Освіта

У 1979 році закінчила повну вищу освіту в Українському поліграфічному інституті ім. Ів. Федорова  за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва», інженер-технолог поліграфічного виробництва.

У 1992 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Растрові фотоформи для флексографії» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, за спеціальністю 05.02.15 « Машини, агрегати і процеси поліграфічного виробництва».

Практична діяльність

 

Наукові інтереси

 • Дослідження в галузі обробки образотворчої інформації;
 • Дослідження проблем і вирішення дизайнерських задач для відтвореннями поліграфічним та іншими методами.

 

Публікації

Автор та співавтор 64 публікацій з них 52 наукового та 12 навчально-методичного характеру.

Опубліковано 1 статтю англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричнобази GoogleScholar, CiteFactor, Research Bible,

Index Copernicus.

 

Основні праці

                 Чернозубова Н.А, Барановський І.В., Бухта Р.Т. Концентричне растрування зображень.//Кваліологія книги. Матеріали Х-ї Міжнародної наук.-практ. Конференції. –Львів:УАД.2019.-С.80-83.Чернозубова  Н.А. Поєднання міжнародних стандартів ISO/TS 10128 та ISO 12647-2 для встановлення оптимальних параметрів технологічного процесу офсетного друку. / Барановський І.В. // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць.–Львів: УАД, 2011.– №25. – С. 209-217.. Чернозубова Н.А. Побудова і аналіз характеристик растрування. /Барановський І.В.,Луцків М.М.,Філь Л.В.//Наукові записки:зб. наук.праць. . – Львів: УАД, 2013. – №4(45). – С. 131 – 138. Чернозубова Н.А. Побудова характеристик растрування цифрового зразка тональної шкали / І. В. Барановський, М. М. Луцків, Л. В. Філь, Г. А. Чернозубова // Комп’ютерні технології друкарства: зб. наук. праць. – Львів: УАД, 2013. – №29. – С. 175 – 184.   Чернозубова Н.А. . Розвиток теорії і практики переробки образотворчої інформації /  Барановський І.В. , Чернозубова Н.А. //  Кваліологія  книги: збірник наук. праць. – Львів  :  УАД,   2016.  - № 1 (29 )  -  С. 100-106. Чернозубова Н., Осінчук О.  Комп’ютерний дизайн. Модульні сітки : навч. посіб. / Н. А. Чернозубова, О. І. Осінчук. – Львів : УАД, 2018. – 112 с.

 

Стажування

Проходила стажування у   м. Львові на ПП «ТАІС».Ознайомлення з новітнім програмним забезпеченням для дизайнерської  справи – ілюстраційної продукції.  ( 21.05-21.06.2018р.)

 

Нагороди

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf