Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Голубник Тетяна Святославівна

worker доцент,
кандидат технічних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Макетування і верстання видавничо-поліграфічної продукції вп-33
- - -
3 Макетування і верстання видавничо-поліграфічної продукції вп-33
- - -

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 - - -
Макетування і верстання видавничо-поліграфічної продукції вп-31
4 - - -
Макетування і верстання видавничо-поліграфічної продукції вп-31

Освіта

У 1993 році закінчила повну вищу освіту в Українському поліграфічному інституті ім. Ів. Федорова, та здобула кваліфікацію інженера-технолога поліграфічного виробництва.

У 2015 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Інформаційна технологія прогнозування якості проектування та реалізації монтажних спусків книжкових видань» каф. МВГС, здобула науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.13.06 – інформаційні  технології, у червні 2019 року отримала звання доцента каф. МВГС УАД.

 

Наукові інтереси

Основний напрямок науково-дослідної роботи стосується дослідження додрукарських процесів: комп’ютерне верстання та монтажування, підготування та перевірка файлів до виведення, дослідження якості проектування та реалізації монтажних спусків книжкових видань. За даний період роботи (з 2014-2019 рр.) приймала участь у науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу УАД та інших наукових конференціях: Київ, Полтава та ін.

Публікації

Автор та співавтор 54 публікацій, з них 51 наукового та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 4 статті англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus I Web of Science.

 

Основні праці

 1. Holubnyk T., Senkivskyy V. Determining the Parameters of the Formation of Assembly Imposition of Book Editions // Mechanika – 2018: 23st International scientific Conference. Kaunas University of Technology. Kaunas, Lithuania (18 May 2018). Pp. 191–194.
 2. Ogirko I., Holubnyk T., Dubnevych M., Pysanchyn N., Ogirko O. Information technology to determine the effectiveness of advertising communication IEEE International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T-2018), Kharkiv Ukraine (2018) - P. 752-756.
 3. Kovalskyi B., Dubnevych M., Havrysh B., Holubnyk T., Pysanchyn N. Development of a technology for eliminating color rendering imperfections in digital photographic images Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/2 (97), 2019, Kharkiv (Ukraine), P.40-47. ISSN 1729-3774
 4. Kovalskyi B., Optimization of the Process of Determining the Effectiveness of Advertising Communication. / Holubnyk T., Dubnevych M., Pysanchyn N., Selmenska Z. (2020)  // In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 42. Springer, Cham DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-35649-1
 5. Монографія:Інформаційні технології формування якості книжкових видань. Монографія / І.В.Піх, Б.В.Дурняк, В.М.Сеньківський, Т.С.Голубник.- Львів, Українська академія друкарства, 2017 – 308 с.
 6. Голубник Т. С. Дослідження процесу зміщення сторінок книжкових зошитів при комплектуванні підбиранням / Т. С. Голубник, В. М. Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа. Зб. наук. пр. №1 (69), Львів : 2015. - С. 34-41.
 7. Голубник Т. С. Дослідження залежності величини полів пар сторінок від їх розташування в зошиті / Т. С. Голубник, В. М. Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа. Зб. наук. пр. №2 (70), Львів : 2015. - С. 56-62.
 8. Голубник Т.С. Аналіз утворення зошитів різної конструкції у фальцапаратах рулонних машин / Т.С. Голубник, В.М.Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа. Зб. наук. пр. №2 (72), Львів : 2016. - С. 117-122
 9. Голубник Т.С. Друкована реклама як вид поліграфічної продукції /Т. С. Голубник, // Наукові записки. Наук. техн. зб. Вип. зб. №2 (53). Львів : УАД, 2016. С. 105-111.
 10. Голубник Т.С. Модифікований спосіб формування спуску багатосторінкових видань/ Т.С. Голубник, В.М.Сеньківський // Поліграфія і видавнича справа. Зб. наук. пр. №1 (73), Львів : 2017. - С.38-44.
 11. Голубник Т.С., Аналіз факторів, які впливають на формування спусків сторінок книжково-журнальних видань / Т.С. Голубник, Л.Я.Маїк // Квалілогія книги Зб. наук. пр. №1 (31), Львів : 2017. - С.46-52.

Стажування

Проходила стажування на ТзОВ «Експрес Медіа Друк» з 14.05.2018р. по 14.06.2018

Наук. стажування для освітян, Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC)  (м. Варшава, Польща) жовтень 2018 р.

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf