Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Дубневич Мирослава Миронівна

worker доцент,
кандидат технічних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Цифрова видавнича фотографія вп-4к 4
Цифрова видавнича фотографія вп-4к 4
3 Цифрова видавнича фотографія вп-4к 4
Цифрова видавнича фотографія вп-4к 4
4 Цифрова видавнича фотографія вп-4к 4
Цифрова видавнича фотографія вп-4к 4

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Цифрова видавнича фотографія вп-21, вп-22 4
Цифрова видавнича фотографія вп-21, вп-22 4
4 Цифрова видавнича фотографія вп-21, вп-22
- - -
5 Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі вп-31
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі вп-33
6 Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі вп-31
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі вп-33

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі вп-32
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі вп-32
5 Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі вп-32
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі вп-32

Освіта

У 1999 році закінчила повну вищу освіту в Українській академії друкарства за спеціальністю «Видавничо-поліграфічна справа» та здобула кваліфікацію інженера-технолога.

У 2015 році захистила дисертаційну роботу «Удосконалення процесу кольоровідтворення фотографічних зображень у видавничих системах» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва,

 

Практична діяльність

 

Наукові інтереси

 • Проблематика удосконалення якісних показників цифрових фотографічних зображень;
 • Удосконалення кольоровідтворення на етапі додрукарського опрацювання інформації;
 • Розробка та ефективність впровадження систем управління якістю у видавничо-поліграфічний процес;

 

Публікації

Автор та співавтор 52 публікацій, з них 45 наукового та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 4 статті англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus I Web of Science.

 

Основні праці

 1. Ogirko, I. Information Technology to Determine the Effectiveness of Advertising Communication / Dubnevych M., Holubnyk, T., Pysanchyn, N., Ogirko, O. // 2018 International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2018 – Proceedings, pp. 752-756. DOI: 1109/INFOCOMMST.2018.8632016
 2. Kovalskyi, B. Development of a technology for eliminating color rendering imperfections in digital photographic images / Dubnevych, M., Holubnyk, T., Pysanchyn, N., Havrysh, B. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/2 (97), 2019, Kharkiv (Ukraine), p.40-47. ISSN 1729-3774
 3. Havrysh B. Investigation of Binary Element Reproduction Methods in Elemental Record Processes / Tymchenko O., Kovalskyi B., Khamula O., Gregus M., Dubnevych M.,  Logoyda M. // Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia (DCSMart 2019)Lviv, Ukraine, December 23-25, 2019. р. 227-236 Vol-2533 Published on CEUR-WS: 8-Jan-2020 ONLINE: http://ceur-ws.org/Vol-2533/ URN: urn:nbn:de:0074-2533-0ISSN 1613-0073
 4. Kovalskyi B., Optimization of the Process of Determining the Effectiveness of Advertising Communication. / Holubnyk T., Dubnevych M., Pysanchyn N., Selmenska Z. (2020) // In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 42. Springer, Cham
 5. Гунько С. Кольороподільні недоліки цифрових півтонових зображень та технологія їх виправлення коригуючими зображеннями / С. Гунько, М. Дубневич // Технологічні комплекси. – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – №2 (10). – С. 75-83.
 6. Дубневич М. Вплив профілю CMYK-конвертування на кольороподільні характеристики цифрового тонового зображення / М.М. Дубневич // Наукові записки: наук.-техн. збірн. – Львів : УАД, 2014. – №3 – С. 74-81.
 7. Дубневич М. Роль систем управління кольором для кольоровідтворення поліграфічної продукції – / М. Дубневич, О. Тимченко. // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Випуск 70. – С. 139-144.
 8. Дубневич М. Вплив семантики образотворчого оригіналу на алгоритм кольорокорекції / М. Дубневич, О. Тимченко // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Випуск 71. – С. 139-145.
 9. Дубневич М. Аналіз засобів коректури кольорових зображень / М.М. Дубневич // Наукові записки: наук.-техн. збірн. – Львів : УАД, 2007. – №1 (11). – С. 40-48.
 10. Дубневич М. Кваліметричний аналіз поліграфічного оформлення книжкових видань для дітей / М.М. Дубневич // Поліграфія і видавнича справа. збірн. – Львів :УАД, 2016. – № 3 – С. 154-161.
 11. Дубневич М. Оцінювання якісних характеристик цифрового півтонового зображення/ М.М. Дубневич // Квалілогія книги: наук.-техн. збірн. – Львів : УАД, 2017. – №1(31) – С. 53-61.
 12. Дубневич М. Аналіз поліграфічного виконання журнальної періодики для дітей/ М.М. Дубневич // Наукові записки: наук.-техн. збірн. – Львів : УАД, 2018. – №1(56) – С. 82-92.
 13. Дубневич М. Вплив стилів та профілів конвертування даних на якісні характеристики цифрових тонових зображень / М.М. Дубневич, Т.С. Голубник // Квалілогія книги: наук.-техн. збірн. – Львів : УАД, 2019. – №2(36) – С. 7-19.
 14. Голубник Т. М. Дослідження процесу проявлення магнітною щіткою в електрофотографії / Т.С. Голубник, Маїк Л. Я., М.М. Дубневич Снігур Н. С., // Квалілогія книги: наук.-техн. збірн. – Львів : УАД, 2019. – №2(36) – С. 29-35.
 15. Фотореєстраційні процеси на несрібних матеріалах / В.Дудяк, М. Дубневич, Н. Занько, Н. Писанчин. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2007. – 112 с.
 16. Дубневич М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова видавнича фотографія» / М. Дубневич – Львів: УАД, 2016. – 48 С.
 17. Дубневич М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Кваліметрія додрукарських процесів» / М. Дубневич, Н. Писанчин – Львів: УАД, 2017. – 48 С.
 18. Сельменська З., Дубневич М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Обробка текстової інформації. Частина 2.» / З. Сельменська М. Дубневич – Львів: УАД, 2017. – 48 С.
 19. Дудяк В.О. Лабораторний практикум «Властивості світлочутливих систем та технологій фотореєстраційних процесів» / В.О.Дудяк, М. М. Дубневич , Дмитришак М.С., Семенів В.В. – Львів: УАД, 2019. – 76 С.
 20. Дубневич М. Виправлення кольороподільних недоліків при допомозі кольорокоректуючих зображень / М.М. Дубневич // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УАД. – Львів: УАД, 2015. – С. 34.
 21. Дубневич М. Вплив методу експозаміру цифрової фототехніки на формування градації/ М.М. Дубневич // Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі, м. Київ. – Київ: УкрНДІСВД, 2016. – С. 25-27.
 22. Дубневич М. Аналіз відхилень від нормативних вимог поліграфічного оформлення книжкових видань для дітей / М.М. Дубневич // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УАД. – Львів: УАД, 2016. – С. 37.
 23. Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання журнальних видань для дітей / М.М. Дубневич // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УАД. – Львів: УАД, 2017. – С. 34.
 24. Дубневич М. Вплив технічних параметрів фотографування на структурні характеристики півтонового зображення / М.М. Дубневич // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УАД. – Львів: УАД, 2018. – С. 43.
 25. Дубневич М. Особливості експонометрії у цифровій фотографії / М.М. Дубневич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем» – Львів: УАД, 2018. – С. 47-48
 26. Ogirko I., Holubnyk T., Dubnevych M., Pysanchyn N., Ogirko O Information Technology to Determine the Effectiveness of Advertising Communication // IEEE International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T-2018), Kharkov, Ukraine (October 2018), pp. 752-756.
 27. Дубневич М. Аналіз тенденцій розвитку ринку цифрової фототехніки / М.М. Дубневич, Щих М.О., Яцишин Б.Р. // Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» PMW-2018, – Львів: УАД, 2018. – С. 197-199.
 28. Дубневич М. Особливості опрацювання фотозображень профілями АdobeRraw та стилями Сanon // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УАД. – Львів: УАД, 2019. – С. 36

 

Стажування

Проходила наукове стажування для освітян, організоване Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD з метою підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній й науковій сфері між Україною та Польщею (м. Варшава, Польща), отримала сертифікат.

 

Нагороди

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf