Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Студентська наукова робота

Студенти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри, щороку беруть участь у студентській науковій конференції Української академії друкарства, конференціях «Друкарство молоде», «Квалілогія книги» та інших студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Магістри під час навчання виконують індивідуальні завдання, які стають основою написання магістерських наукових робіт. За результатами захисту дипломних та магістерських робіт державна екзаменаційна комісія рекомендує кращих студентів для навчання в аспірантурі.

Основні напрямки студентської наукової роботи:

 • Методи і засоби штучного інтелекту
 • Методи і засоби аналізу великих даних (Big Data)
 • Глибинний аналіз текстів за допомогою технологій Text Mining
 • Хмарні обчислення
 • Методи візуалізації даних у наукових дослідженнях
 • Моделювання та оптимізація процесів проектування електронних ресурсів;
 • Прогнозування якості та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів з використанням нечітких множин;
 • Проектування інформаційних систем;
 • Інформаційна безпека електронних ресурсів;

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf