Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Результати наукових досліджень публікуються у фахових виданнях; зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор; виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, index Copernicus; видаються монографії. Лише за останній рік науковцями кафедри опубліковано 31 стаття у зарубіжних та вітчизняних збірниках наукових праць, фахових наукових виданнях та виданнях, що входять в науко-метричну базу Scopus, де розглядаються актуальні питання, сучасні методи роботи з цифровою інформацією та інформаційні технології у видавничо-поліграфічному комплексі. За останні п’ять років кількість публікацій у фахових наукових виданнях складає більше 100 статей.

Викладачі кафедри розробили ряд програмних продуктів для реалізації інформаційних технологій покращення якісних показників цифрових фотографічних зображень, кольороподілу, растрування, вибору оптимального варіанту спуску полос та ін.:

 • програмне забезпечення “IСaS-Color Inks Gamut”, призначене для опрацювання і аналізу вимірювань кольорових відбитків на поліграфічному підприємстві з метою розрахунку оптимального співвідношення друкарських фарб CMYK.

 • програмне забезпечення Icas-Colorprint для кольороподілу зображень на чотири і шість фарб на основі точних розрахунків для забезпечення значної економії кольорових фарб та відтворення більшої гамми кольорів.

 • програмне забезпечення Icas-Colorsynthesis для аналізу витрат фарб і тонерів з метою оптимізації їх витрат.

 • програмне забезпечення HADAMARD-IMAGE CODE для захисту інформації призначене для кодування та декодування графічної інформації з метою передавання графічних даних по каналах зв’язку, збереження та стиснення графічних зображень, збереження конфіденційності графічної інформації.

 • програма цифрового растрування “SCREEN FM-1”, для перетворення півтонових чорно-білих чи кольорових зображень у форматі *.tif, *.bmp, *.raw у мікроштрихову структуру без муароутворюючих та інших небажаних бінарних структур.

 • програма «Image Redactor» для усунення кольороподільних недоліків цифрових фотографічних зображень шляхом вибору оптимального коректурного методу серед чотирьох запропонованих у відповідності до семантики фотозображення, у результаті чого кольори стають більш насиченими і максимально наближеними по колірному тону до кольорів об’єкта зйомки.

 • програмний пакет «PROGNOZ» для прогностичного оцінювання формування якісних монтажних спусків книжкових видань при плануванні друкарського процесу. Виконується розрахунок альтернативних варіантів реалізації монтажних спусків видань та вибір оптимального варіанту, який забезпечить мінімальні відходи паперу.

  Окрім описаних програмних продуктів на кафедрі реалізовано ще ряд прикладних розробок, зокрема методика якісного планування та оформлення книжкових видань, яка дозволяє формувати якість підготовки видань на підставі виокремлення і дослідження факторів впливу на ключові процеси та визначення найважливіших за пріоритетністю факторів, які впливають на майбутню якість продукції; тест-об’єкт для оцінювання якості скануючих пристроїв виведення, шкалу оперативного контролювання роздільної здатності скануючих пристроїв виведення (лазерні та струменевих принтери, лазерні фотоекспонуючі пристрої, системи «комп’ютер-друкарська пластина», «комп’ютер-друкарська машина», цифрові друкарські машини). Ці розробки захищені авторськими правами та отримані патентні документи. Також викладачі кафедри МВГС є співавторами патенту на новітній спосіб кольороподілу: Шовгенюк М. В., Семенів М. Р., Ковальський Б. М., Глущенко А. В., Назаренко В. Г. «Спосіб розділення кольорів цифрового зображення на дві кольорові та чорну фарби для друкування чотирма і більше фарбами»: патент 120441 Україна.

 • Події кафедри

  Немає подій

  Архів методичних і наукових матеріалів

  Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf