Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Напрями підготовки

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри медіатехнологій та видавничо-графічних систем. При кафедрі функціонує аспірантура, на базі якої працюють школи підготовки науково-педагогічних кадрів для видавничо-поліграфічної галузі, зокрема наукова школа «Нові інформаційні технології комп'ютерної обробки кольорових зображень для видавничих систем», започаткована доктором фізико-математичних наук, професором Шовгенюком М. В., провідним науковим співробітником Інституту фізики конденсованих систем НАН України, професором кафедри медіатехнологій та видавничо-графічних систем Української академії друкарства.

У рамках роботи школи проводяться:

 • дослідження методів цифрового опрацювання видавничих оригіналів;
 • ортогоналізаційні перетворення колірних просторів та комп’ютерне моделювання діаграм колірних просторів;
 • розробка й освоєння інформаційної технології кольороподілу зображень на основі нової аналітичної моделі синтезу кольорів на відбитку;
 • створення програмного забезпечення для однозначного перетворення кольорів цифрового зображення в кольори друкарського відбитку з оптимальним співвідношенням відносних площ друкарських фарб для відтворення будь-якого кольору оригіналу;
 • моделювання синтезу кольорів у багатофарбовому друці.
 • У 2012-2019 рр. викладачами кафедри захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: Кульчицька Х.Б. (2012 р.), Семенів М.Р. (2013 р.), Семенів В.В. (2014 р.), Філь Л.В. (2014 р.), Гавриш Б.М. (2015 р.); Голубник Т.С. (2015 р.), Дубневич М.М. (2015 р.). Січевська О.І. (2019). У 2016 році доцентом кафедри, докторантом Ковальським Б.М. захищена дисертація «Методологічні основи створення та застосування інформаційної технології кольорового друку» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. На даний час на кафедрі навчаються аспіранти та найближчим часом готується до захисту кандидатська дисертація.

  Наукові дослідження проводяться одночасно з держбюджетними роботами, що виконують викладачі кафедри за тематикою удосконалення сучасних додрукарських процесів поліграфічного виробництва, розроблення нових інформаційних технологій управління кольором на стадії додрукарської підготовки ілюстраційних форм, освоєння інформаційної технології кольороподілу на основі теоретичної моделі синтезу кольорового зображення, створення спеціалізованого програмного забезпечення для впровадження інформаційних технологій цифрового кольорового друку.

  Ефективна реалізація такого широкого спектру різнопланових досліджень стала можливою завдяки постійному удосконаленню матеріально-технічної бази кафедри. Так, зокрема, останніми роками поповнено парк контрольно-вимірювальної техніки:

 • портативний спектрофотометр eXact для професійного контролю кольоровідтворення та забезпечення комплексного керування кольором, який володіє колориметричними функціями, а також визначає усі показники оптичної густини, підтримує галузеві стандарти G7, ISO, PSO та Japan Color;
 • спектроденситометр FD-5BT для високоточних вимірювань на формних пластинах та друкарських відбитках;
 • спектрофотометр Spectrolino для швидкого і точного вимірювання тестових шкал з великою кількістю полів в автоматичному режимі при підключенні до координатного столу SpectroScan, а також у поєднанні з програмним забезпеченням GretagMacbeth Profile Maker дозволяє швидко і ефективно побудувати і відредагувати колірні ICC-профілі для всіх типів пристроїв (сканера, цифрової камери, монітору, принтера і друкарської машини).
 • Крім цього у навчальному процесі кафедри та наукових дослідженнях студентів, аспірантів та викладачів використовується ще багато іншої вимірювальної техніки: спектроденситометр X-Rite 518, спектрофотометр Vipspectra 2000, X-Rite Spectro EYE LT, цифровий мікроскоп Chronos Digital.

  Результати наукових досліджень публікуються у фахових виданнях; зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор; виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, index Copernicus; видаються монографії. Лише за останній рік науковцями кафедри опубліковано 31 стаття у зарубіжних та вітчизняних збірниках наукових праць, фахових наукових виданнях та виданнях, що входять в науко-метричну базу Scopus, де розглядаються актуальні питання, сучасні методи роботи з цифровою інформацією та інформаційні технології у видавничо-поліграфічному комплексі. За останні п’ять років кількість публікацій у фахових наукових виданнях складає більше 100 статей.

  Навчальний план здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

  Освітньо-наукова програма спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія"

  Події кафедри

  Немає подій

  Архів методичних і наукових матеріалів

  Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf