Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Історія кафедри

Кафедра медіатехнологій та видавничо-графічних систем забезпечує викладання цілої низки профільних дисциплін для студентів декількох спеціальностей академії денної та заочної форм навчання, основний акцент при цьому робиться на підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності «Видавництво і поліграфія». Випускники спеціальності вміють організувати оптимальний видавничо-поліграфічний процес, приймати правильні організаційні рішення, можуть працювати у видавництвах, графічних студіях, цифрових фотолабораторіях, друкарнях, рекламних агенціях, керівниками підрозділів поліграфічних структур, технологами, а також фахівцями з метрології та охорони праці, здійснювати маркетингові дослідження ринків поліграфічної продукції та послуг.

Основні об’єкти професійної діяльності: видавничо-поліграфічні технології, комп’ютерні системи опрацювання графічної та текстової інформації для її збереження та розповсюдження у друкованому чи електронному вигляді. За час навчання студенти знайомляться з цифровими технологіями отримання зображень, оформлення видавничої продукції, опрацювання фотографій та векторної графіки. Успішне виконання програм навчальних дисциплін кафедри забезпечує вміння: розробляти дизайн та композицію книжкових, рекламних, газетних видань, а також етикеткової та пакувальної продукції працювати з сучасними видавничими системами додрукарської підготовки тексту та ілюстраційного матеріалу; планувати ілюстраційне оформлення видань, працювати з сучасними цифровими фотоапаратами та опрацьовувати фото у спеціалізованому програмному забезпеченні.

При кафедрі функціонує аспірантура, на базі якої працюють школи підготовки науково-педагогічних кадрів для видавничо-поліграфічної галузі.

Сучасна кафедра медіатехнологій та видавничо-графічних систем розпочала свою історію ще у 1930 році. Сьогодні колектив кафедри працює у поліграфічно знаковому приміщенні по вул. Личаківській, 3, збудованому у XVIII столітті як друкарня. У 1811-1940рр. тут друкувалася перша у Львові та в Україні «Львівська газета».

Чисельність професорсько-викладацького складу кафедри: 14 викладачів, з яких 1 професор та 9 доцентів. Також у навчальному процесі задіяні 1 завідувач лабораторією, 3 інженери та 1 старший лаборант.

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf