Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Прикладні аспекти формування наукових публікацій

worker

Сельменська,
Зоряна Михайлівна

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання та компетенції, що забезпечують можливості підготовки наукових публікацій та презентацій результатів досліджень, написання статей і доповідей для участі в роботі наукових і науково-практичних конференцій і семінарів та статей у міжнародних виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science.

Метою вивчення дисципліни є формування компетенцій, що забезпечують виконання різних видів і форм наукової роботи: написання статей, підготовка доповідей для участі в роботі наукових і науково-практичних конференцій і семінарів та статей у міжнародних виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, презентації результатів дослідження на захисті дисертаційної роботи

Завдання курсу – дати правильне розуміння вивчення навчальної дисципліни "Прикладні аспекти формування наукових публікацій" є формування здатності застосовувати здобуті знання у практичній діяльності, здатність до креативного синтезу нових ідей, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що надають публікації та презентації наукових досліджень, здатності працювати в міжнародному контексті, презентуючи результати досліджень, здатності критично оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначити перспективи подальших наукових розробок, здатності розробляти та реалізувати проекти, включаючи власні дослідження, які повинні бути презентованими та опублікованими, уміння спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою через власні дослідження та їх презентації і публікації, які позбавлені ознак плагіату, дотримуватися норм професійної етики, міжкультурної толерантності у презентації власних досліджень.

силабус дисципліни

 

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf