Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Кольорознавство

worker

Занько,
Наталя Василівна

доцент,
кандидат технічних наук

Кольорознавство частина 1.pdf

9.04.2020 он-лайн лекція о 20.00

15.04.2020 он-лайн лекція о 12.00

30.05.2020 он-лайн лекція о 13.00

 

Студентам подається послідовний виклад матеріалу про природу кольору, закони зорового сприйняття зображень, характеристики та способи вимірювання кольору, оскільки в основі роботи будь-якої кольоровідтворюючої системи, не дивлячись на появу великої кількості технічних нововведень XXI ст., лежить фізіологія зорового сприйняття людини.

Після засвоєння фундаментальних понять з теорії кольору будуть вивчатись основні характеристики цифрового представлення кольору сучасними технологіями введення, обробки та виведення зображень. Студенти отримають інформацію про кодування інформації про колір та переробку цифрових кольорових оригіналів на комп’ютері, способи й засоби корекції цифрових зображень в графічному редакторі Adobe PhotoShop при підготовці їх до різних способів репродукування. Будуть розглянуті питання цифрового кольоровідтворення та прогнозування результатів колірного сприйняття, принципи роботи сучасних систем керування кольором, практичні навики побудови профілів пристроїв та калібрування системи.

По завершенню курсу студент буде володіти теоретичним матеріалом, що розкриває суть базових понять кольорознавства; розуміти принципи побудови моделей колірного сприйняття; отримає практичні навики для формування і точного налаштування ІСС-профілів різних пристроїв й використання функцій керування кольором в найбільш розповсюджених прикладних програмах комп’ютерної графіки.

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf