Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Сучаcні технології

worker

Чернозубова,
Надія Андріївна

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Навчальний курс «Сучасні технології» призначений для підготовки, бакалаврів зі спеціальності «Журналістика: ,,Рекламні та ПР комунікації» і в теоретичному плані спрямований на формування їхньої  технологічної і техніко-економічної  компетентності, щодо класифікації,  принципів дії і особливостей застосування сучасних засобів відтворення ї інформації. Зміст викладання стосується всіх видів друку, а також широкого класу  новітніх  крос-медіа технологій. 

На практичних заняттях студенти  з допомогою програмних пакетів та комп’ютерної техніки вивчають новітню методику переробки інформації для різних видів друку, знайомляться з особливостями друкарських і палітурних процесів. Характерно, що значна частина практичних занять відбувається  безпосередньо у цехах виробничих підприємств.  Знання технології і добра  технічна-економічна підготовка  дозволяє  фахівцям гуманітарного профілю самостійно проектувати і  вирішувати задачі, щодо технологічної реалізації будь якого  інформаційного чи  рекламного продукту

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf