Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Кодування та захист інформації в поліграфії

worker

Семенів,
Марія Рудольфівна

доцент,
кандидат технічних наук

ТЕМА 2.pptx

У сучасному інформаційному просторі важливим є захист та конфіденційність передачі повідомлень як графічного так і текстового характеру. З давніх-давен людство шукало ефективні способи передачі інформації. Одночасно з потребою передачі повідомлень, здійснювались пошуки способів приховати їх зміст. В останні десятиліття сфера застосування криптографії розширилася і включає не лише таємну передачу повідомлень, але і методи перевірки їх цілісності, аутентифікацію, цифрові підписи, інтерактивні підтвердження, та технології безпечного спілкування тощо. Найбільш зручними та економічно доцільними засобами захисту в поліграфічній галузі вважаються ті, що реалізовані на додрукарській стадії. Їх застосування майже не вимагає спеціального устаткування та матеріалів. При цьому залишається можливість їх використання для створення комбінованих засобів захисту.

На курсі дисципліни «Кодування та захист інформації в поліграфії» буде розглянуто теоретичні основи кодування джерела інформації та алгоритми ущільнення даних, системи криптографічного захисту інформації технологіями захисту друкованої продукції і цінних паперів застосовані на додрукарській стадії опрацювання зображень. Отримані на курсі дисципліни знання в області кодування та ущільнення інформації дадуть можливість розширити сферу діяльності, застосувати навики алгоритмізації процесів та методики створення елементів захисту на практиці.

Силабус дисципліни

Он-лайн лекція 1.04.2020 10:00 для гр. ВП-5к

Практичне заняття он-лайн 15.04.2020  11:00 для гр. ВП-5к

Он-лайн лекція 29.04.2020 11:00 для гр. ВП-5к

Практичне заняття он-лайн 6.05.2020 11:00 для гр. ВП-5к

Он-лайн лекція 13.05.2020 11:00 для гр. ВП-5к

Практичне заняття он-лайн 20.05.2020 11:00 для гр. ВП-5к

 

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf