Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Кваліметрія додрукарських процесів

worker

Дубневич,
Мирослава Миронівна

доцент,
кандидат технічних наук

Тема 5.doc

Тема 4.doc

Налагодження системи управління якістю є важливим завданням на кожному виробництві. Зміст дисципліни полягає у засвоєнні особливих підходів до оцінювання якості етапів та технологічних операцій виготовлення засобів репродукування інформації видавничо-поліграфічного процесу.

Студентам викладається методика та засоби оцінювання якості, вивчається контрольно-вимірювальна техніка, освоюється вміння працювати з міжнародною та національною нормативною документацією для поліграфічної галузі. У рамках курсу студенти вчаться аналізувати технологічні процеси та визначати комплекс необхідних заходів для оцінювання якості та розробки заходів з метою її підвищення.

Силабус дисципліни

 

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf