Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Теорія і практика цифрової переробки інформації

worker

Барановський,
Ігор Васильович

доцент,
кандидат технічних наук
worker

Занько,
Наталя Василівна

доцент,
кандидат технічних наук

Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf

В інноваційному навчальному  курсі  «Теорія і практика цифрової переробки інформації» закладається  надійний освітній фундамент для роботи у  сфері візуалізації зображень, що  заснований на достовірному науковому знанні і розумінні процесів, що відбуваються в сучасних цифрових кольоровідтворювальних системах, в узгодженні до особливостей фізіології і психології зорового сприйняття  людини.    Практичні навики  експлуатації і колориметричного налаштування цих систем  відбуваються при  застосуванні  крос медіа-зв'язків між ними.

Студенти вчяться розуміти і  оцінювати якісні і кількісні показники  образотворчої  інформації, визначати  напрями  її переробки, щоб  забезпечити психологічно точну  передачу її сюжетного змісту, виходячи з понять, параметрів і методів  сучасної психологічної теорії  гештальту. Значна увага  приділяється  вивченню властивостей апаратно-незалежного  та  оглядово–незалежного методів  реалізації три хроматичного принципу кольоровідтворення, завдяки чому виникає можливість настроювання  зображення  за зоровим сприйняттям.  Така технологія дозволяє досягти  однакового візуального і  емоційне-смислового сприйняття інформації на всіх  проміжних стадіях в  процесі  її переробки. З цією метою розглядаються методи  формування розширених кольорових моделей (наприклад, моделі CIECAM02), дія яких стосується не тільки звичайної переробки колірних  координат зображення, а й сюжетної сцени в цілому, зі  врахуванням   оточення, в якому вона відбувається.

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf