Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Теоретичні основи растрування

worker

Писанчин,
Надія Степанівна

доцент,
кандидат технічних наук

Методичні вказівки ТОР1.pdf

Растрування є необхідною і важливою технологічною особливістю саме поліграфічного відтворення півтонових кольорових та чорно-білих зображень. Володіння теоретичними та практичними навиками растрування, розуміння суті процесу є запорукою якісного репродукування ілюстрованих видань. За таких умов важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли не тільки кваліфіковано вирішувати питання вибору технології растрування, а й організувати процеси реалізації та керування роботою обраної системи для забезпечення високої якості друкованих ілюстрованих видань.

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf