Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Цифрові технології у формних процесах

worker

Ковальський,
Богдан Михайлович

завідувач кафедри,
доктор технічних наук,
професор
worker

Гавриш,
Богдана Михайлівна

доцент,
кандидат технічних наук

Методичні_вказівки_ЦФ.pdf

Однією з найважливіших умов отримання  друкарської продукції, яка відповідає високим вимогам якості, є виготовлення якісних друкарських форм.

На зміну аналоговій технології приходить технологія прямого запису інформації на формний матеріал або формний циліндр друкарської машини – «Computer to Plate» (CTP).

Цифрові технології поелементного записи  друкарських форм на формні пластини за допомогою лазера в даний час застосовується на більшості поліграфічних підприємств і майже повністю замінили аналогові технології виготовлення друкарських форм. Цифрові технології формного виробництва дозволяють досягти більш високої продуктивності, кращої якості відтворення зображення на друкарській формі, а, отже, і якості друкованої продукції в цілому.

Глибокі і всебічні знання технології формних процесів в усіх їх аспектах дозволять майбутнім спеціалістам не тільки грамотно вибирати на промисловому ринку формні матеріали, засоби їх контролювання, але й удосконалювати існуючі, а головне – створювати передумови для розвитку поліграфічної галузі в Україні. 

Призначення дисципліни – вивчення теоретичних і практичних основ найсучасніших, передових технологій формних процесів. Мета викладення дисципліни згідно з освітньо-професійною програмою полягає в готуванні бакалавра до організації формного виробництва робіт з виготовлення друкарських форм для основних способів друку. (вибір фоточутливих формних пластин, вибір та оптимізації технології виготовлення друкарських форм, вибір формного обладнання, контролювання та оцінювання якості друкарських форм). Поряд з суто інструментальними методами оцінювання показників якості друкарських форм у поліграфії широко застосовуються  оперативні методи, які базуються на використанні контрольних шкал і мір. Ці засоби дозволяють здійснювати як візуальний, так і інструментальний контроль.

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf