Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Макетування і верстання видавничо-поліграфічної продукції

worker

Маїк,
Людмила Ярославівна

доцент,
кандидат технічних наук
worker

Голубник,
Тетяна Святославівна

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Додрукарська підготовка – це один із найважливіших етапів в процесі створення якісного поліграфічного продукту. Від неї залежить в значній мірі кінцевий вигляд готового видання і його якість. Для того, щоб створити поліграфічну продукцію будь-якого рівня складності, необхідно знати базові основи технологічного процесу підготовки оригінал-макету до друкування, які визначаються технологічними особливостями, обмеженнями і вимогами друкарні.

Одним із основних етапів додрукарської підготовки є комп’ютерне верстання – складний творчий технологічний процес, який полягає в оптимальному формуванні електронних сторінок видання за допомогою новітніх засобів комп’ютерного програмного забезпечення. Вивченню саме цих питань присвячена дисципліна «Комп’ютерне верстання та виведення інформації».

У межах навчального курсу студенти також ознайомляться з етапами підготовки оригінал-макетів різних видань до друкування з врахуванням необхідних вимог і правил, а саме створення та контроль вхідних файлів, побудова спускових макетів різної складності, трепінг та інших етапів за допомогою сучасного спеціалізованого програмного забезпечення.

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf