Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Основи дизайну

worker

Чернозубова,
Надія Андріївна

доцент,
кандидат технічних наук
worker

Січевська,
Оксана Іванівна

доцент,
кандидат технічних наук

Лабораторний практикум_ОД.pdf

Навчальний курс «Основи дизайну» займає особливе місце в програмі підготовки бакалаврів зі спеціальності «Видавництво і поліграфія», адже репродукування творів мистецтва не тільки вимагає глибокого розуміння їхньої  суті і змісту, а й  також є своєрідним дизайнерським мистецтвом. Особливо, в тих випадках, коли оформлення та ілюстрування продукції і видань є базовим  образотворчим акцентом споживчої якості продукції.

 В теоретичному плані студенти вивчають фізіологічні і психологічні  основи сприйняття модельних художніх елементів  графічної і кольорової інформації.  Виходячи з понять і методів  сучасної психологічної теорії  гештальтів, вони вчяться розуміти і  оцінювати якісні і кількісні показники  образотворчої  інформації, які необхідно забезпечити   для реалізації психологічно точної передачі ї сюжетного змісту.  На практичних заняттях студенти досліджують  цікаві дизайнерські проекти, засвоюють  методику їхньої  реалізації  з допомогою програмних пакетів та комп’ютерної техніки.  

Зміст викладання стосується всіх видів друку, а також широкого класу  новітніх засобів крос-медіа технологій. 

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf