Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Технологія формних процесів

worker

Ковальський,
Богдан Михайлович

завідувач кафедри,
доктор технічних наук,
професор
worker

Снігур,
Наталя Степанівна

cтарший викладач,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

З приходом комп’ютеризованих технологій та систем,  додрукарські процеси сучасної поліграфії й, зокрема формного виробництва, дуже змінились. Проте і сьогодні для усіх основних способів друку необхідна друкарська форма. Навіть у найновіших способах поліграфічного розмноження інформації, у яких друкувальні елементи створюються на формному циліндрі друкарської машини і поновлюються перед кожним новим відбитком, - друкарська форма, як така, існує.

Призначення дисципліни – вивчення теоретичних і практичних основ сучасних технологій формних процесів. Мета викладення дисципліни згідно з освітньо-професійною програмою полягає в готуванні бакалавра до організації на виробництві робіт з виготовлення друкарських форм основних способів друку (вибір фоточутливих формних пластин, вибір та оптимізації технології виготовлення друкарських форм, вибір формного обладнання, контролювання та оцінювання якості друкарських форм). Поряд з суто інструментальними методами оцінювання показників якості друкарських форм у поліграфії широко застосовуються  оперативні методи, які базуються на використанні контрольних шкал і мір. Ці засоби дозволяють здійснювати як візуальний, так і інструментальний контроль.

Глибокі і всебічні знання технології формних процесів в усіх їх аспектах дозволять майбутнім спеціалістам не тільки грамотно вибирати на промисловому ринку формні матеріали, засоби їх контролювання, але й удосконалювати існуючі, а головне – створювати передумови для розвитку поліграфічної галузі в Україні. 

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf