Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Виробниче документознавство у поліграфічній галузі

worker

Чернозубова,
Надія Андріївна

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Видавничо-поліграфічна справа – це сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу, виробничо-господарську та юридично-державницьку діяльність людей, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої та поліграфічної продукції.

          Уся видавничо-поліграфічна продукція класифікується за певними ознаками, згідно розроблених нормативних документів.

          При підготовці і випуску різних видань також керуються відповідною офіційною документацією.

          За таких умов, важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли орієнтуватись в видавничо-поліграфічній справі і  кваліфіковано вирішувати задачі, щодо законодавчої та нормативної бази поліграфічної галузі.

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf