Українська академія друкарства
 • E-mail: mvgs.uad@gmail.com
 • Телефон: 032-276-55-83

Системи керування видавничо-поліграфічним виробництвом

worker

Маїк,
Людмила Ярославівна

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

 

Розвиток поліграфічного бізнесу в сучасних умовах полягає в посиленні конкуренції на ринку поліграфічних послуг і в зниженні прибутковості виробництва. На перших етапах розвитку поліграфічного бізнесу керівники приділяли максимальну увагу технічному оснащенню підприємства і розвитку технологій. Зараз актуальною є перебудова і оптимізація бізнес-процесів поліграфічного підприємства, впровадження автоматизованих систем управління, постановка управлінського обліку.

Досягнення поставленої мети неможливе без використання комп'ютерних систем управління і обліку, що забезпечує єдиний інформаційний простір і автоматизує виконання низки завдань та може значно підвищити ефективність управління виробництвом.

На даний час обов’язковим атрибутом поліграфічного виробництва є системи управління робочими потоками або workflow. Вони гарантують стабільну роботу поліграфічного підприємства і отримання продукції заданої якості. Тому актуальною є підготовка спеціалістів, які б могли застосовувати робочі потоки на всіх стадіях видавничо-поліграфічного процесу та впроваджувати автоматизовані системи керування. Саме для підготовки таких спеціалістів і призначена дисципліна «Системи керування видавничо-поліграфічним виробництвом».

Силабус дисципліни

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Цифрові технології у формних процесах

 • Методичні_вказівки_ЦФ.pdf
 • Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси)

 • Методичні вказівки ТПВ.pdf
 • Кваліметрія додрукарських процесів

 • Тема 5.doc
 • Тема 4.doc
 • Кодування та захист інформації в поліграфії

 • ТЕМА 2.pptx
 • Теоретичні основи растрування

 • Методичні вказівки ТОР1.pdf
 • Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу

 • Методичні вказівки КХВП.pdf
 • Системи керування кольором

 • Конспект лекцій СКК_частина 1.pdf
 • Теорія і практика цифрової переробки інформації

 • Лабораторні роботи ТіПЦПІ.pdf